Tjänster

Vi gör grovjobbet

 

Logistikcontrol har spetskompetens när det gäller fraktkostnadsanalyser, fraktupphandlingar och logistikutbildning. Våra system och rutiner för professionella analyser av godsflöden ger våra uppdragsgivare ett unikt beslutsunderlag.

 

Logistikcontrol tillhandahåller inga standardlösningar för hur ett företags logistikflöde ska se ut. Varje företag är unikt och kräver sin specifika lösning. Hur ser flödet ut i dagsläget – vilka förväntningar har Ni på framtida godsflöden för att möta marknadens krav på leveransprecision? Logistikcontrol genomför ett logistikprojekt i 5 faser där Ni hela tiden är uppdaterad i processen som utmynnar

i ett beslutsunderlag.

 

Ett samarbete med logistikcontrol.se ger er handlingsutrymme – den största risken är att Ni sitter kvar med Era gamla fraktavtal... Vi kommer med en påse pengar - vill Ni ha den?

Genom att anlita oss får du en mängd fördelar:

 

  • Fraktkostnadsanalyser

 

  • Fraktupphandlingar

 

  • Logistikutbildningar

 

  • Unika transportlösningar

 

  • Professionella analyser

 

  • Bred branschvana

 

  • Kravspec. leveransprecision

Logistikcontrol Sverige

Gjuterigatan 9

551 18 Jönköping

Tel : 036 - 71 84 00

E-post: info@logistikcontrol.se